Kringlumýrarbraut 100
108 Reykjavík

Á Græna kortinu:

Umhverfisstýrt fyrirtæki

Fyrirtæki sem hafa vottun skv. ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðlinum til þess að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum starfsemi sinnar.

Vistvænt eldsneyti

Staðir sem selja vistvænt eldsneyti s.s. metan, bíódísel eða VLO blandað dísel. Hægt að fá rafmagn á rafbíla eða skipta út rafhlöðum í þar til gerð ökutæki. Allar stöðvar Olís og ÓB stöðvar selja nú eingöngu VLO blandaða díselolíu

Vottanir og viðurkenningar:

ISO 14001

ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðallinn er til þess að hjálpa fyrirtækjum til þess að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum sínum, uppfylla gildandi umhverfisreglugerðir, starfsleyfisákvæði og þar fram eftir götunum. ISO 14001 leggur áherslu á það hvernig varan er framleidd en ekki vöruna sjálfa. Vottun umhverfisstjórnunarkerfisins er framkvæmd af hlutlausum þriðja aðila.

Skilaboð: